SAL7387, Akte: V°23.2 (42 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°23.2  
Act
Datum: 1493-07-10

Transcriptie

2018-12-16 door kristiaan magnus
Va(n)der questie(n) gecomen bijd(en) raide vand(er) stadt tusschen/
ja(n)ne roelofs t(er) eend(er) ende vranck(e) loe(n)kens t(er) andere/
zijd(en) aengaen(de) zeke(r) scepen(en) brieve(n) van thien rinsguld(en)/
lijfpen(sien) d(aer) voe(r) de voirs(creven) vrancke ja(n)ne voirs(creven) oft zijne(n)/
borge jacoppe(n) vinger in hachte(n) hadde doen stellen/
bege(re)nde dair van vernuecht te zijne ende dat deselve/
borge in hachten bliven soude totten ynde van dien/
Dair tegen jan sustineerde de co(n)trarie dat zijn borghe/
der vroenten ongehouden soude wesen geven(de) ald(aer) met/
eender cedullen te kynnen de onredelijch(eit) vand(er) co(m)me(r)scape(n)/
in des(er) tusschen hem en(de) vrancke(n) voirs(creven) gebuert Seggen(de)/
oic dat de voe(r) stadt met hue(re)r t(er)minat(ien) geappointeert/
hadde dat de vroente gheslaect soude bliven totten/
ynde in des(er) voir meye(r) en(de) scepen(en) gem(er)ct de onredelijch(eit)/
der selv(er) die jan oic doen te kynnen gaff dwelc de/
de voirs(creven) vranck genoech bekinde seggen(de) dat dat tot/
zijne(n) g(r)[o]ten acht(er)deele soude moegen gedragen met meer/
woirden in wersijd(en) ten effecte als voe(r) gebuert Es/
get(er)mineert ende uuytgesproken dat de voirs(creven) jan ende/
sijn borghe der hachten ongehoud(en) soud(en) zijn nae dbeky(n)ne(n)/
bij vrancken gedaen ende de voe(r) t(er)mi(n)a[c(ien)] in dien/
gewesen totten ynde vanden rechte voir meye(r) en(de) scepen(en)/
in des(er) d(aer) toe deselve van daige te daige in wersijden/
dach genome(n) hebben om ald(aer) rechts te geven(e) en(de) te/
nemen(e) zoe behoe(re)n zal in (con)s(ili)[o] op(idi) julii x
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus