SAL7387, Act: V°230.2-R°231.1 (391 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°230.2-R°231.1  
Act
Date: 1493-12-16

Transcription

2019-02-18 by kristiaan magnus
Item jan loenkens woenen(de) inden wierinck/
heeft geloeft ad(ri)ane hasarts goreelmeke(r) woenen(de)/
te mechele(n) twee rinsg(ulden) ende de costen van rechte/
ind(er) saken gelopen ende bij hem geleden tege(n) henr(icke)/
ymbrechts aenden welken de selve adriaen/
voe(r) den selve(n) janne loenkens borge bleven was/
van xxi gulden(en) van eene(n) p(er)de dwelc de selve jan/
tegen den selve(n) henricke gecocht hadde te betalen(e)/
te liechtmesse naistcomen(de) sonder meer uuytstels/
ov(er)geven(de) de selve jan oft h(ier)inne gebreck wae(r)/
dat de selve adriaen dien dach leden zijnde d(aer)/
voe(r) sal moege(n) gaen panden ten huyse desselfs jans/
/ ende de selve pande t(er)stont sonder te derven thoenen/
oft voird(er) recht d(aer)op versueken moegen vercoepen/
soe verre dat de selve twee rinsgulden(en) en(de) costen/
d(aer)aen inne gehaven sullen zijn en(de) betaelt cor(am) duffle/
burg(imagistr)[o] dece(m)br(is) xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-15 by kristiaan magnus