SAL7387, Act: V°232.1 (395 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°232.1  
Act

Transcription

2019-06-22 by kristiaan magnus
Item jan goessens heeft hem op heden te rechte/
gep(rese)nteert tegen henr(icke) jans geheete(n) scoemake(re) geleydt/
zijnde totten goeden desselfs jans goessens die den selve(n)/
janne goessens dach van rechte op heden dienen(de) hadde/
doen besceyden inde banck alh(ier) dair de selve geleydde/
niet gecomp(ar)eert en es noch niema(n)t van zijne(n) wege(n)/
in scampno decembr(is) xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2019-05-06 by The Administrator