SAL7387, Act: V°232.2-R°233.1 (397 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°232.2-R°233.1  
Act
Date: 1493-12-17

Transcription

 by 
Nae dien inde banck voe(r) meye(r) ende scepen(en)/
van loeven(en) es gecomp(ar)eert marie vander moelen/
wed(uwe) henr(ix) wilen vand(er) poirte(n) beghijne inden/
grooten beghijnhove te loeven(en) te kynnen geven(de)/
hoe dat zij alh(ier) wettelijck beclaeght [heeft] jouffr(ouwe) marie(n)/
del vaul wed(uwe) giel(ise) wijlen de chenoit voe(r) vijftich/
croenen uuyt saken van seke(re)n gebreken die zij te/
huerw(er)ts hadde p(rese)nte(re)nde de selve clachte behoirl(ijc)/
te bewijsen(e) sustine(re)nde alsoe soe v(er)re de selve hue(r)/
wed(er)p(ar)tie niet en comp(ar)eerde dat zij de selve in dien/
v(er)reyct soude hebben om hue(r) wettige scult die/
zij p(rese)nteerde te ve(r)ifice(re)n op dats behoefde d(aer)mede/
te v(er)halen(e) nae des(er) stadt recht D(aer)op de scepen(en)/
bijd(en) meye(r) gemaent zijnde beg(er)t hebben de cleerniss(en)/
vand(er) clachte(n) yerst taenhoeren(e) ende d(aer)entinden recht/
Acht(er)volgen(de) den welken de selve wed(uwe) vander/
poirten als op heden tot eenen gecontinueerd(en) daige/
van rechte geco(m)p(ar)eert es ende heeft ald(aer) beg(er)t gemaent/
te hebben(e) bijd(en) meye(r) janne zedele(re) vorste(r) oft hij/
de clachte voirs(creven) niet behoirlijck gedaen en hadde als/
diene(r) t(er) so(m)men voirs(creven) ende meeste(re)n b(er)tel(meeuse) kyp secretar(is)/
op zijnen eedt ende henr(icke) van raveschote bijd(en) eede dien/
hij ten heyligen dede oft zij d(aer) bij niet geweest/
en hadden als poirt(er)s ende ingeseten(en) d(aer) de voirs(creven) becla/
ghinge gebuerde Dair op de voirs(creven) vorste(r) in dien/
bijden meye(r) gemaent zijnde tselve gecleert heeft/
/ asoe gesciet te zijne ende oick de voirs(creven) twe getuygen/
in dien op hue(re)n eedt genomen dat zij d(aer)bij geweest/
hebben tot eene(n) seke(re)n daige corts voirleden Sustineerde/
alsoe deselve wed(uwe) vand(er) poirten wair de voirs(creven)/
hue(r) wed(er)p(ar)tie alnoch niet en comp(ar)eerde voe(r) dopstaen(en)/
vand(en) meye(r) en(de) scepen(en) om ald(aer) rechts te plegen dat/
zij de selve voe(r) de voirs(creven) so(m)me tot hue(re)r scult behoeff/
v(er)reyct souden hebben in dien trecht voirts alsoe v(er)sueken(de)/
Es gewesen t(er) maniss(en) des meyers bijd(en) scepen(en) soe v(er)re/
de voirs(creven) marie del vaul niet en co(m)p(ar)eerde voe(r) den/
opstaen(en) vand(en) meye(r) en(de) scepen(en) dat zij van hue(re)r voirs(creven)/
wed(er)p(ar)tien v(er)reyct soude bliven vand(en) voirs(creven) beclaeghd(er)/
so(m)men om hue(r) gebreken in dien voirts te moegen/
v(er)halen en(de) volgen alsoe dat nae des(er) stadt recht behoirt/
in scampno decembr(is) xvii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-15 by kristiaan magnus