SAL7387, Act: V°234.2 (400 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°234.2  
Act
Date: 1493-12-18

Transcription

2021-02-11 by kristiaan magnus
Item joha(n)nes dompmartin als bailiu d(er) stadt van/
ha(n)nut heeft geloeft henr(icke) capellaen dat hij alsoe vele/
doen sal aende ingeseten(en) der stadt van ha(n)nut v(er)oblig(er)t/
wesen(de) aenden selven henr(icke) capellae(n) in thien rinsgulden(en)/
tsjars lijfpen(sien) dat hij vand(en) acht(er)stellige pachten d(aer)aff ombet(aelt)/
uuytstaen(de) mett(en) costen bet(aelt) sal werdden tussche(n) dit ende/
liechtmesse naistcomen(de) oft zond(er) meer costs des voirs(creven)/
henr(ix) capellaen de voirs(creven) v(er)oblig(er)de p(er)sonen alh(ier) te leve(re)n/
ind(er) hachten navolgen(de) des(er) stadt versueck(en) bijd(en) voirs(creven)/
henr(icke) aen hem gesonden alsoe dat den selve(n) henr(icke)/
genoech sal moegen wesen In cons(ili)[o] opidi cor(am) baets/
burg(imagistr)[o] wairseghe(re) vynck scab(inis) (et) aliis de (con)s(ilio) dece(m)br(is)/
xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-15 by kristiaan magnus