SAL7387, Act: V°234.3-R°235.1 (402 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°234.3-R°235.1  
Act

Transcription

2019-06-30 by kristiaan magnus
Vander questien gecomen bijden raide vand(er) stadt tussche(n)/
janne van udeke(m) voirspreke t(er) eenre ende meeste(re)n b(ar)th(olomeus)/
de ruyssche den jonghen t(er) ande(r) zijd(en) aengaen(de) den afleggen(en)/
van eend(er) croene(n) erff(elijc) van alsulken twee croene(n) als den/
selv(n) ja(n)ne van udekem bijd(en) voirs(creven) m(eester) b(er)telmeeuse en(de)/
ande(re)n zijne(n) borg(en) bekint mochten zijn ind(en) jae(re) lxxxvii/
in nove(m)br(is) oft d(aer)omtr(ent) D(aer)aff de voirs(creven) jan sustineerde/
dat hem dafleggen in dien gebue(re)n soude nad(en) ordinan(cien)/
vand(en) lande met pe(n)ni(n)gen gevalueert cours hebben(de) en(de)/
geslagen voir datu(m) desselfs briefs en(de) niet met ald(er)hande/
cleyne(n) gelde (½) st(uver) xviii mit(en) oft ande(r) in arge(r) valoe(r)/
/ nad(er) hant geslagen ind(er) mat(en) de selve m(eester) b(ar)th(olomeus) dat doen/
woude ende te dien ynde div(er)se pe(n)ni(n)g(en) soe hij v(er)stont/
onder de wet gestelt hadde hopen(de) dat hem tselve/
nae recht sculdich wae(r) te gebue(re)n D(aer)tegen de/
voirs(creven) m(eester) b(ar)th(olomeus) sustineerde dat hij met ald(er)hande/
gevalueerd(en) gelde het wae(re)n (½) stuv(er)s zasseneers oft/
ande(r) pe(n)ni(n)g(en) voir oft nae datu(m) des brieffs d(er) rinte(n)/
d(aer) questie aff was gemu(n)t gestaen soude geestimeert den/
andr(en) gulden(en) te xxxvi stuv(er)s tvierstael te drie stuv(er)s/
ende alle ande(r) pe(n)ni(n)gen nae advena(n)t nad(er) ordinan(cien)/
bijd(en) hee(r) ende den laude d(aer)op gemaict met meer woird(en)/
ten effecte en(de) ynde voirs(creven) bijd(en) p(ar)tien gealleg(er)t Es bijd(en)/
selve(n) raide h(ier)op int lange gelet zijnde den selve(n) p(ar)tie(n)/
get(er)mineert ende uutgesproken dat de voirs(creven) m(eester) b(ar)th(olomeus)/
willen(de) afleggen de voirs(creven) een croone vand(en) tween/
staen(de) t(er) quijtingen te twee malen nae inhoudt va(n)d(en)/
brieven sculdich sal zijn d(aer)voe(r) te leggen(e) voe(r) de/
principale hootpe(n)ni(n)gen de twee deelen in gevalueerd(en)/
groten pe(n)ni(n)gen [gemu(n)t] ende cours hebben(de) voir datu(m) des briefs/
der rinte(n) voirs(creven) ende tderdedeel in cleyne(n) pe(n)ninghen/
d(aer)van (½) stuv(er)s oic als voe(r) gemu(n)t ende cours hebben(de)/
dmi(n)ste sulle(n) mote(n) zijn ende niet d(aer)onder altijt den/
burgun(dischen) gulden(en) ge(re)kent te xxxvi stuv(er)s ende alle ande(r) d(enieren)/
nae advena(n)t ind(er) mat(en) dordinan(cie) vand(en) lande d(aer)op/
gemaict dat uuytwijst Ende als vand(en) pachten/
dat hij die sal moegen betalen in ald(er)hande gelde/
nutertijt cours hebben(de) in (con)s(ili)[o] opidi decembr(is) xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byThe Administrator
Last update: 2019-05-29 by The Administrator