SAL7387, Act: V°24.2 (44 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°24.2  
Act
Date: 1493-07-12

Transcription

2020-06-08 by kristiaan magnus
Item jacop hollants zone wijlen matheeus en(de) lijsbeth/
van mechelen zijn huysvr(ouw) woenen(de) te loeven(en) opden/
blauwe(n)putte in p(rese)ntia hebben genomen en(de) bekint/
genomen te hebben tegen ja(n)ne gheerma(n)s als p(ro)cur(eur)/
der weduwen arnts wijlen van stakenborch alsulken/
zesse boende(re)n lants als de selve wed(uwe) liggen(de) heeft/
bij loeven(en) opde loe Te houden te hebben en(de) te wynne(n)/
van halfmerte naistcomen(de) eenen t(er)mijn van negen jae(re)n/
lanck due(re)nde deen nae dander zonder middel v(er)volgen(de)/
elcx jairs d(aer)enbynne(n) om ende voe(r) xxii mudden rocx/
goets ende payabels pachts en(de) maten van loeven(en)/
cu(m) va(n)no et pe(n)na jairlijcx s(in)t jansmesse ap(oste)ls te betalen(e)/
en(de) te loeven(en) te leve(re)n der voirs(creven) wed(uwe) t(er) plaetssen/
dair dat bijder selv(er) wed(uwe) oft hue(re)n procur(eur) bewesen/
zal werdden quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Met vorweerden dat de/
voirs(creven) wynne(n) de voirs(creven) lande wynnen werven ende/
mesten zullen jairlijcx hue(re)n t(er)mijn due(re)nde wel en(de)/
loffelijck gelijc regenoeten boven ende bened(en) (et)c(etera) et sic/
ulterius sub et cu(m) eisd(em) (con)ditionib(us) prout h(abetu)r in accensa/
f(a)c(t)a de matheo q(uon)d(am) hollants p(re)d(ic)to p(at)re d(i)c(t)i coloni/
nove(m)br(is) decima a(n)no lxxxiii Ende d(aer)enboven es/
noch vorweerde dat de wed(uwe) jairlijcx hebben zal/
xxv roeden rapen uuyten rapen die de wynnen/
naeden rogge saeyen zullen ende des sal deselve/
wed(uwe) inde stadt van dien jairlijcx den wynnen een/
voeder mest geven om opt voirs(creven) lant te cove(re)n/
dwelc zij hallen zullen t(er) plaetss(en) dair de wed(uwe)/
hen dat bewijsen zal Ende alle dese vorweerden/
Inde sunt fideiussores joh(ann)es hollants patruus dicti/
jacobi et joh(ann)es busschops ambo co(m)moran(tes) lovanii/
quos dicti coloni exinde promiseru(n)t releva(r)e inde(m)pnes/
cor(am) kersmake(re) vynck julii xii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-25 by kristiaan magnus