SAL7387, Act: V°241.1 (412 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°241.1  
Act
Date: 1493-12-30

Transcription

2019-02-23 by kristiaan magnus
Item jan g(er)ma(n)s die met willem(me) va(n) leefd(ale) zijne(n) p(ro)cur(eur) heeft doe(n) uutdaige(n)/
twee huyse(n) mette(n) hove en(de) den toebeh(oirten) wijle(n) toebehoiren(de) m(eester) ja(n)ne van duysborch/
gelege(n) ind(en) la(n)gen bruel d(aer) ond(er) den ande(re)n chijse(n) d(aer) uutgaen(de) de kerck va(n) s(in)[te] g(er)trud(en)/
mey(n)t aen te hebben(e) xiii st(uvers) erff(elijc) de welke de selve jan mey(n)t mede uutged(aecht)/
te zijne en(de) arnd(e) vynck en(de) pete(re)n vand(en) zande behoirl(ijc) de conde ged(aen) te zijne/
en(de) de (contra)rie d(aer)aff gesustineert soud(en) moege(n) hebbe(n) namelijc dat de voirs(creven)/
arnt hem der cond(en) noch kercmeest(er)scap niet aengedragen en hadde/
heeft den selve(n) arnde als kercmeest(er) gep(rese)nteert de selve uutgedaighde goede/
totte(r) selv(er) kercke(n) behoef over te laten en(de) te goed(en) ten selve(n) rechte en(de) op de laste(n)/
d(aer)voe(r) hij die uutgedaigt hadde en(de) die d(aer)op sculdich wae(re)n te bliven navolgen(de)/
zijne(n) uuytdaigen(en) d(aer)op arnt antw(er)de dat hijs hem niet en onderwont/
en(de) en woude die goed(en) niet hebben cor(am) beert absoloens wairsege(re)/
decembr(is) penulti(m)a
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-15 by kristiaan magnus