SAL7387, Act: V°251.2-R°252.1 (443 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°251.2-R°252.1  
Act
Date: 1494-01-11

Transcription

2019-04-01 by kristiaan magnus
Op heden bijden raide vand(er) stadt es uuytgesproken ende/
gecont(er)mineert vand(er) differenten wesen(de) tusschen pete(re)n/
van bossuyt sone wijlen pet(er)s van bossuyt in zijnd(er) tijt/
woenen(de) inde stadt van bruessel inde mane t(er) eende(re)/
en(de) henricke van duysborch weert inden bonten osse t(er)/
ande(re) dat de voirs(creven) pet(er) bynnen vier daighen naistcomen(de)/
/ den vroentene(r) d(aer) hij sit te vreden stellen sal van sijnen/
costen van dan voirtane voe(r) de scult dair hij voe(r) gehoud(en)/
es oft van voirdane t(er) mynde(re)n cost gestelt te worden/
tott(er) tijt hij voldaen sal hebben Act(um) in consilio ja(nua)[rii] undeci(m)a
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-16 by kristiaan magnus