SAL7387, Act: V°254.4-R°255.1 (447 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°254.4-R°255.1  
Act
Date: 1494-01-14

Transcription

2019-03-29 by kristiaan magnus
It(em) claes m(er)tens wonen(de) inde hoelstrate heeft gelooft willem(me) p(ate)r/
n(oste)r vier en(de) twintich r(ins)g(ulden) te xx stuv(er)s mu(n)te nu cours hebben(de)/
en(de) vijff mudde corens pag(abilis) cum va(n)no mate van loven(en) tonser/
liever vrouwen dach halfoeght naistcomen(de) te betalen tamq(uam)/
ass(ecutu)[m] ende heeft de voirs(creven) claes t(er) meerder sekerheit van/
des(er) geconsenteert dat soe wa(n)neer de vruchten opde lande/
des voirs(creven) claes nu t(er) tijt wesen(de) inde schue(r) gevuert selen sijn/
ingevalle de selve willem niet t(er) stont betaelt en werdde/
/ dat dan deselve willem sal mogen gaen dersschen inde schue(r) desselfs/
claes en(de) d(aer)uuyt soe vele dorsschen halen en(de) nemen dat hij d(aer)mede/
sal mogen volbetaelt zijn cor(am) absoloens warrsege(re) januarii xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-16 by kristiaan magnus