SAL7387, Act: V°259.2 (462 of 888)
Search Act
previous | next
Act V°259.2  
Act
Date: 1494-01-16

Transcription

2019-04-12 by kristiaan magnus
Want gielijs van nethen(en) als geleit nae deser stadt/
recht voir zijn wettich gebreck uuyt cracht van scepen(en) br(ieven)/
van loeven(en) onder den ande(re)n tot allen den goeden beyde/
have ende erve henricx wijlen vanden berghe zoe wair/
die gelegen zijn inder stadt van loeven(en) oft bynnen/
der vrijheyt der selver hem met willem(me) le(m)mens vorst(er)/
van des(er) stadt alle de selve goede behoirlijck heeft doen/
leve(re)n ende der weduwe des voirs(creven) wijlen henricx dach/
van rechte oft zij hue(r) dair tegen hadde willen oppone(re)n/
doen bescheiden te comp(ar)e(re)n inde banck voe(r) meye(r) ende/
scepen(en) van loeven(en) Aldair hij zij op heden noch procur(eur)/
van hue(re)ntwegen niet gecomp(ar)eert en es hue(r) d(aer) tegen hadde/
willen oppone(re)n den voirs(creven) geleidd(en) comp(ar)e(re)nde ende trecht/
voirt versueken(de) Soe hebben de scepen(en) van loeven(en) ter/
maniss(en) smeyers nae dat hen de voirs(creven) vorst(er) behoirl(ijc)/
gecleert heeft de voirs(creven) leveri(n)g(en) ende dach bescheyding(en)/
geschiet te zijne gewesen voir een vo(n)nisse wair de/
wederp(ar)tie des voirs(creven) geleidd(en) niet en comp(ar)eert ten opstane/
smeyers ende der scepen(en) datme(n) den selve(n) geleidd(en) houde(n)/
soude inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) ende/
leveri(n)g(en) alzoe verre alst noch voir scepen(en) come(n) es/
in scampno ja(nua)[r(ii)] xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-16 by kristiaan magnus