SAL7387, Act: V°259.3-R°260.1 (461 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°259.3-R°260.1  
Act
Date: 1494-01-16

Transcription

2019-03-15 by kristiaan magnus
Item pira de basy op dat gheen notelijcke costen bij m(ijn)/
hee(r) van sombreff oft zijnen procure(ur)[s] van getuygen/
/ hier te bringen ende te leyden gedaen en werdden tegen/
hem heeft bekint voir scepen(en) van loven(en) nae bescreven/
dat tusschen zijnen voirseten(en) te weten(e) costin de boix/
in zijnd(er) tijt m(ijn) he(re)n rintmeest(er) voirs(creven) ter eende(r) ende m(ijn)/
hee(r) oft zijnen rintmeest(er) voirs(creven) ter ande(re) voe(r) daflivich(eit)/
vanden selven costijne voe(r) ende eer den selven costijne/
de siecte aenquam d(aer)af hij gestorve(n) es drie oft vier/
maende(n) rekeni(n)ghe gebuert es ende bevonden bijd(er)/
selv(er) dat costin mijne(n) hee(r) tacht(er) was een zeke(r) g(r)[o]te/
so(m)me van xvii[c] g(ri)pen voe(r) de welcke hij en(de) zijn/
huysvr(ouw) hen v(er)bonden ende veroblig(er)t ende met halme(r)/
alle hue(r) goede(n) dair af verthijden(de) in hande(n) gestelt/
hadde(n) alle hue(r) goede(n) have ende erve tot ottengniz/
voe(r) dwelck de selve m(ijn) hee(r) nae costijns doet alle/
de selve goede in co(m)me(r) ende rasteme(n)te gedaen hadde/
ende dit al voir ende eer de voirs(creven) pierart de vrijhet/
vander poirterie(n) alhier dair mede hij de sake alhier/
bescreven ende betogen heeft aengenomen hadde ende/
dit sonder p(re)judijs van tgene des m(ijn) hee(r) zedert d(aer)op/
ontfangen mach hebben cor(am) caverchon zande ja(nua)[rii] xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-16 by kristiaan magnus