SAL7387, Act: V°271.2-R°272.1 (482 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°271.2-R°272.1  
Act
Date: 1494-01-23

Transcription

2019-11-23 by kristiaan magnus
Allen den genen doen condt dat anthonijs absoloe(n)s/
nu t(er)tijt scepen(en) te loeven(en) heeft geconst(itueert) gesedt volc(omen)/
macht p(ro)cu(r)atie ende aucto(r)iteyt gegeven willem(me) de/
grove en(de) andriese van belanden(en) beyde te huldenb(er)ge/
oft den eene(n) van hen bring(er) sbriefs om in zijne(n) name/
ende van zijne(n) wegen t(er) voirs(creven) plaetssen van hulde(n)b(er)ge/
alle sched(en) die bij cud(den) oft beesten aen zijn goede/
ald(aer) gedaen zijn oft gdaen mochten werdden van aff te/
breken de schue(r) ald(aer) op zijn block staen(de) te v(er)hueden/
te bescudden te beletten trecht d(aer)aff met panden scutten/
en(de) and(er)ss(ins) te vervolge(n) ende voirt de selve sak(en) ende alle/
ande(r) zijn saken questien ende gescille(n) die hij ald(aer) oft/
elswair uutstaen(de) heeft oft hebbe(n) sal moegen tegen wien/
dat zij te v(er)volgen te bescudden te sollicite(re)n in ae(n)legg(er)s
//
stadt te bedingen te wynnen te verliesen componen(di) quitan(ciam)/
quitan(ciam) dan(di) necnon cete(r)aq(ue) promitt(ens) rat(um) salvo iusto/
calculo cor(am) vynck zande januarii xxiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-17 by kristiaan magnus