SAL7387, Act: V°275.2-V°276.1 (490 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°275.2-V°276.1  
Act
Date: 1494-01-24

Transcription

2019-10-08 by kristiaan magnus
Nae dien op heden comen zijn bijd(en) raide vander/
stat amelrijc vand(er) coevoirt henr(ic) gielchon ende/
jan van maelcote als regeerders ende mo(m)bours vand(er)/
clerckcapelle(n) staende bijde veem(er)ct inde name en(de) van/
wegen der armer vondeli(n)gen ende vand(en) erve(n) d(er) selv(er)/
vo(n)delingen toebehoeren(de) bij ja(n)ne wijle(n) vand(er) merct/
hen gelaten gelegen tusschen de beghijne(n)poirte en(de) de/
redingen poirte d(aer)van zij inden name als voe(r)/
/ besorgers ende toesiend(er)s zijn t(er) eenre ende (christ)iane/
willems witleermake(r) als man ende mo(m)boir ka(tlij)[ne(n)]/
lobbens zijnd(er) huysvr(ouwe) t(er) and(er) zijd(en) Ald(aer) de voirs(creven) mo(m)boirs/
exhibeerden eenen scepen(en) brieff d(aer) mede genoech/
bleeck dat de voirs(creven) jan wijlen vand(er) merct de/
voirs(creven) huysen der vondelinge(n) en(de) ander(e) armer lied(en)/
ald(aer) staende vercregen hadde met hue(re)n toebehoirten/
gelegen tusschen de voirs(creven) poirten ind(er) maten de/
selve br(ieven) dat uuytwesen sustine(re)nde alsoe dat eene(n)/
hoeck den welcken stont t(er) redingen poirten weerdt/
ald(aer) een cleyn huysken gestelt was bij lambrechte/
wijlen m(er)tens ende nu der werdynne(n) des voirs(creven)/
(christ)iaens wille(m)s teobehoiren(de) die dien hoeck tegen/
de stadt erff(elijc) genome(n) mochte(n) hebben inden jae(re) van/
lxxvii tegen de rintm(eeste)rs vand(er) stadt hen sculdich/
wae(re)n te volgen inden name als bove(n) gemerct/
dat de voirs(creven) scep(enen) br(ieven) ruerden derve en(de) huysen/
gelegen tussche(n) de voirs(creven) twee poirten D(aer)tegen/
de voirs(creven) (christ)iaen willems inden name als voe(r)/
seyde dat dien hoeck voirmaels voir des voirs(creven)/
lambrechts sijns voirseten tijde gheen huys noch/
woeni(n)ge en hadde geweest mair een cleyn ydele/
plaetsse soe groot als dbegrijp ald(aer) zijn mach dair/
elckermalc zijn genoech dede ende dat de selve zijn/
voirsete die ydel plaetsse als der stadt toebehoiren(de)/
ten erfchijse genomen hadde tegen de rintm(eeste)rs der/
selver stadt nae inhoudt den besceyde d(aer)van wesen(de)/
bij he(m) ald(aer) geexhibeert Ende al mochten de voirs(creven)/
scepen(en) br(ieven) spreken vanden huyse(n) met hue(re)n toe/
behoirten liggen(de) tusschen de voirs(creven) twee poirten/
en(de) dat zij alsoe tvoirs(creven) geheel erve wouden co(m)p(re)hende(re)n/
dat dat alsoe niet te verstaene en wae(r) dan soe/
verre die huysen jans wijlen vand(er) merct aldair/
liggen(de) hen strecken mochten Want op de zijde va(n)der/
/ poirten ten beghijnhove weert oic een seke(r) plaetsse/
liggen(de) was dair de stadt inne gericht was/
ende de hue(r) inden toegange ende opcomen(en) vand(er)/
selv(er) poirten prete(n)de(re)nde alsoe dat zij op dand(er)/
zijde oic wel sacht en(de) erve hebben mochte(n) die/
zijn voirsete(n) vercregen ende beseten hadden voe(r)/
ende hij nae hopen(de) alsoe te bliven(e) in vredelik(er)/
possessien ende gebruycke vand(en) selven huysken(en)/
d(aer) questie aff was Es get(er)mineert ende uuyt/
gesproken op al gelet zijnde bijd(en) selve(n) raide vand(er)/
stadt dat de voirs(creven) mombours met hue(re)n voirnemen(en)/
verdoelt wae(re)n ende dat de voirs(creven) (christ)iaen willems/
ind(en) name als voe(r) bliven soude in vredelijcker(e)/
possessien ende gebruycke vand(en) selve(n) huyse(n)/
en(de) d(aer) q(ue)stie af es ten wae(re) dat zij dien aengaen(de)/
nairde(r) besceydt souden moegen bevi(n)den dan zij/
alnoch geexhibeert hadden ende te kynne(n) gegeve(n)/
om d(aer)e(n)tinden naird(er) d(aer)op gelet zijnde ende p(ar)tien/
ghehoirt d(aer) inne te gescien soe behoe(re)n soude/
Act(um) in cons(ili)[o] op(idi) ambobus burg(imagis)[tr(is)] et plu(r)ib[(us)]/
aliis de (con)s(ili)[o] p(rese)ntibus januarii xxiiii[ta]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2017-02-17 by kristiaan magnus