SAL7387, Act: V°289.2-R°290.1 (513 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°289.2-R°290.1  
Act
Date: 1494-01-30

Transcription

2019-04-06 by kristiaan magnus
Want jan boxhoe(re)n natuerlijck als geleydt nae/
des(er) stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt/
crachte van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot allen/
den goeden beyde have ende erve jans wijle(n) diericx/
soe wair die gelegen zijn ind(er) stadt van loeven(en)/
/ oft bynne(n) der vrijheyt der selv(er) hem met ja(n)ne/
van oucle vorste(r) van des(er) stadt alle de selve goede/
behoirlijc heeft doen leve(re)n ende den erfgename(n) des/
voirs(creven) wijlen jans bynne(n) den sterffhuyse desselfs dach/
van rechte te comp(ar)e(re)n inde banck voe(r) meye(r) ende/
scepen(en) van loeven(en) doen besceyden oft zij hen tegen de/
selve leveri(n)ge hadden willen oppone(re)n Ald(aer) zij op hede(n)/
als ten verstreken(en) daige van rechte niet geco(m)p(ar)eert en/
zijn noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydde(n)/
compe(re)nde ende trecht voirts versueken(de) soe v(er)re dat/
de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen/
bij cleerniss(en) des voirs(creven) vorsters behoirl(ijc) gebleken heeft/
de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbesceydinge gesciet te zijne/
gewesen hebben voir een vo(n)nisse Wair de wed(er)p(ar)tie/
des voirs(creven) geleydden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en)/
smeyers ende d(er) scepen(en) datme(n) den selve(n) geleydden/
vand(en) voirs(creven) goed(en) houden soude inde macht van/
zijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) ende leveri(n)gen alsoe/
verre alst noch voir scepen(en) comen es in sca(m)pno ja(nua)[rii]/
penulti(m)a
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus