SAL7387, Act: V°290.2-R°291.1 (515 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°290.2-R°291.1  
Act
Date: 1494-01-30

Transcription

2019-04-16 by kristiaan magnus
Want s(er)vaes opten berch nutertijt rintm(eeste)r der/
stadt van loeven(en) die nae der selv(er) stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en)/
br(ieven) van loeven(en) comen ende geleydt es tot allen/
den goeden beyde have ende erve jans wijle(n) van/
ov(er)rijt ende jans wijle(n) van braken zoe wair die/
gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescreve(n)/
aenden meye(r) van arsschot oft zijne(n) stadthoude(r) te/
langdorp alle de selve goede behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n/
ende den kinde(re)n ende erfgename(n) des voirs(creven) jans wijle(n)/
ov(er)rijt ende jans wijlen [vand(er)] braken dach van rechte te/
comp(ar)e(re)n inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(en)/
doen besceyden oft zij hen tegen de voirs(creven) leveri(n)ge ende/
dachbesceydinge hadden wille(n) oppone(re)n Ald(aer) zij op/
hed(en) als ten verstreken(en) daige niet gecomp(ar)eert en/
zijn noch procur(eur) van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydd(en)/
co(m)p(ar)e(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) soe v(er)re dat de/
scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen smeyers nae dat hen/
/ bij resc(ri)pte willems vand(er) hofstadt meyers van/
arsschot behoirl(ijc) gebleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ge/
ende dachbesceydinge gesciet te zijne gewesen hebbe(n)/
voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
geleydden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers/
ende der scepen(en) datme(n) den selve(n) geleydden vand(en)/
voirs(creven) goeden houde(n) soude inde macht van zijnen/
beleyde scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe verre alst/
noch voir scepen(en) comen es in scampno januarii/
penulti(m)a
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus