SAL7387, Act: V°297.2-R°298.1 (528 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°297.2-R°298.1  
Act
Date: 1494-02-04

Transcription

2019-04-16 by kristiaan magnus
Nae dien op heden comen es inde banck voir meye(r)/
ende scepen(en) joh(ann)es wijtiet als p(ro)cur(eur) he(re)n ende meest(er)s/
lenarts cottereau raidt ons gened(ichs) he(re)n ts(er)togen in brabant/
te kynnen geven(de) hoe dat hij behoirlijc hadde doen de/
hande lichten der wed(uwe) henricx wijlen roelofs en(de) jacoppe(n)/
van b(er)them hue(re)n tegewoirdigen man en(de) mo(m)boir van/
alsulken huyse ende erve d(aer) zij nu inne sitten(de) zijn/
gelegen op de p(er)cstrate bynnen des(er) stadt d(aer)inne de/
voirs(creven) hee(r) ende meester lenarts gegoet en(de) geerft/
es ten ynde dat zij tselve huys geruymt hebbende/
en(de) geleeght den voirs(creven) hee(r) en(de) meeste(re)n lenarde souden/
laten volgen peyslijck ende vredelijck als zijn propre erve/
d(aer) hij inne gegoet es nae inh(out) der scepen(en) br(ieven) [va(n) voe(r)] d(aer)van/
wesen(de) Welke sake als voe(r) geintenteert de meye(r)/
gehoirt hebben(de) eer die bijd(en) voirs(creven) p(ro)cur(eur) en(de) zijne(n) voirspreke/
geheelijck verhaelt ende opgedaen was heeft die/
uuytgestelt van heerheyd(en) totten naisten daige van/
rechte seggende datmen dair inne niet/
/ niet p(ro)cede(re)n en soude totten selve(n) naisten daige van/
rechte d(aer) nae p(ar)tien hen soude(n) moegen weten te vuegen/
in scampno febr(uarii) quarta
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus