SAL7387, Act: V°300.3 (535 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°300.3  
Act
Date: 1494-02-07

Transcription

2019-09-03 by kristiaan magnus
Allen den genen dat anthoenijs absoloens jan roela(n)ts/
natuerlijck als heyligeestmeest(er) der kercken van s(in)[te]/
jacops opde biest pet(er) vanden zande ende denijs/
melgiers al(ia)s laukens als mombours der tafele(n) va(n)d(en)/
heyligeeste van s(in)[te] g(er)truyden willem tybe en(de) jan/
halleman als heyligeestmeest(er)s van s(in)[te] machiels meest(er)/
b(ar)tholomeus kyp secretar(is) der stad van loeven(en) jan de/
smet en(de) reynier vanden acker als heyligeestmeest(er)s/
der kercken van sinte qui(n)tens te loven(en) hebbe(n) geco(n)st(itueert)/
gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)atie ende aucto(r)iteyt geg(even)/
gielijse van cortbeke al(ia)s de mu(n)te(re) den jongen arnde/
de brieve(re) symoen(e) de decke(re) janne van udekem/
natuerl(ijc) ende henr(icke) schellekens clercken vanden selven/
heyligeeste(n) ende henr(icke) schelkens aut Alle der selver/
heyligeeste(n) saken q(ue)stie(n) en(de) gescille(n) te verwae(re)n in mel(iori)/
for(ma) cu(m) p(otes)tate substi(tuen)[di] unu(m) vel plu(r)es P(ro)mitten(tes) rat(um) salvo/
iusto calculo cor(am) cav(er)chon vynck februarii vii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus