SAL7387, Act: V°310.2 (551 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°310.2  
Act
Date: 1494-02-13

Transcription

2019-12-27 by kristiaan magnus
Item m(ar)celis snellinc woenen(de) tot buedingen/
heeft geloeft m(er)ten(en) h(er)mans cuyp(er)e soe v(er)re namaels/
bevonden werdde dat jan van kermpt woenen(de) te/
buedi(n)gen voirs(creven) m(ar)celise voirs(creven) bet(aelt) hadde drie rinsg(ulden)/
eens die de selve m(ar)celis m(er)ten(en) voirs(creven) alh(ier) geeyscht/
heeft als borge des voirs(creven) jans en(de) met rechte v(er)wo(n)ne(n)/
dat in dien gevalle de selve m(ar)celis m(er)ten(en) voirs(creven)/
want hij nu de pe(n)ni(n)ge heeft acht(er)volgen(de) den gewijsden/
moten uuytreycken ende betalen de selve drie rinsg(ulden)/
hem wed(er)ke(re)n sal ende dit compt spruyten(de) van/
seke(re)n erve d(aer) de selve p(ar)tie(n) om gedinct hebben cor(am)/
abs(oloens) zande feb(ruarii) xiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus