SAL7387, Act: V°311.2-R°312.1 (556 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°311.2-R°312.1  
Act
Date: 1494-02-14

Transcription

2019-06-18 by kristiaan magnus
Vander questien gecome(n) bijden raide vander stadt/
tussche(n) woute(re)n vriesens smet t(er) eenre ende m(ar)griete(n)/
wed(uwe) henr(ix) wijle(n) pet(er)s t(er) and(er) zijd(en) als van seke(re)n pijne(n)/
en(de) arbeyde die de voirs(creven) wout(er) tot hue(re)n huyse gedaen/
hadde int ambacht vanden smede als cnape ten tijde/
van hue(re)n man d(aer)aff zij hem tacht(er) wae(re)n van twee/
jae(re)n soe hij seyde alle weken in dien eenen stuv(er)/
p(rese)nte(re)nde te thoene(n) de vorw(er)de van zijne(n) ae(n)nemen(en)/
alsoe gesciet te zijne d(aer)af hij int geheele ombet(aelt) was/
soe hij oick te kynne(n) gaff dwelc de voirs(creven) wed(uwe) geheel/
ontkinde seggen(de) dat huer man hem soe langhe niet/
schuldich gebleve(n) en soude hebben op dat hij hue(r) hadde/
gewo(n)nen des neen want hij d(aer) comen(de) luttel oft niet/
en wiste den selve(n) ambachte aengaen(de) ende nae/
dien den thoen bijden aenlegge(r) geallig(er)t d(aer) hij toe/
gewesen wert aengehoirt es geweest hebben de/
wethoude(re)n d(aer)toe getendeert dat p(ar)tien hen mynlijc/
geve(n) souden totter uuytspraken die zij d(aer) van my(n)lijc/
sonder riguer van rechte souden doen mits reden(en) hen/
d(aer)toe porren(de) Dwelc de selve p(ar)tien tot hue(re)r beg(er)t(en)/
gedaen hebben en(de) op al gelet es den selve(n) voir mi(n)like/
uuytsprake geseet ende uuytgesproken dat de/
voirs(creven) wed(uwe) woute(re)n eens betalen soude vijftich/
/ stuv(er)s ende d(aer) mede van allen questien ende/
gescillen in wersijden verenicht zijn in (con)silio opidi/
februarii xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus