SAL7387, Act: V°326.2-R°327.1 (566 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°326.2-R°327.1  
Act
Date: 1494-02-18

Transcription

2020-01-03 by kristiaan magnus
Want arnoldus van vroenhoven als p(ro)cur(eur) jouffr(ouwe) kat(lij)[ne(n)]/
van oppendorp medegeselli(n)ne he(re)n jans van beloys ridd(er)s/
/ als geleydt nae des(er) stadt recht voir zijn wettich gebreck/
uuyt crachte van scepen(en) brieven tot allen den goeden/
beyde have ende erve thoemaes mus soe wair die/
gelegen zijn inder stadt van loeven(e) oft bynne(n) der/
vrijheyt d(er) selv(er) hem met janne mariss(en) vorste(r) van/
des(er) stadt alle de selve goede behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n/
ende willem(me) van leefdale als procur(eur) des voirs(creven) thomaes/
mus dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) doen besceyden oft hij/
hem d(aer) tegen hadde wille(n) oppone(re)n Ald(aer) de voirs(creven) thomas/
oft zijn procur(eur) op heden als ten verstreken(en) daige niet/
gecomp(ar)eert en zijn noch niema(n)t van he(re)n wege(n) den/
voirs(creven) geleydden comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt v(er)sueken(de)/
soe verre dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen/
smeyers nae dat hen behoirlijc gebleken heeft bij/
cleernissen des voirs(creven) vorsters de voirs(creven) leveri(n)ghe/
en(de) dach besceydinge gesciet te zijne gewesen hebbe(n)/
voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
geleydden niet en comp(ar)eert ten opstaene smeyers en(de)/
der scepen(en) datmen den selven geleydden vand(en) voirs(creven)/
goed(en) houden soude inde macht van zijne(n) beleydde/
scepen(en) brieven ende leveri(n)gen alsoe verre alst noch/
voir scepen(en) comen es in scampno febr(uarii) xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus