SAL7387, Act: V°341.2-R°342.1 (582 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°341.2-R°342.1  
Act
Date: 1494-02-25

Transcription

2020-08-17 by kristiaan magnus
Item de voirs(creven) g(er)t yngelbrechts in p(rese)ntia heeft gekint/
ende gelijdt gehave(n) ende ontfangen hebben(de) van/
joh(ann)ese heyms als borge joes van mulcke de so(m)me/
van tweehondert ende dertich gouden rinsg(ulden) alse voe(r)/
tderdendeel van alsulken sesse hondert en(de) negentich/
gelijcke goud(en) guld(en) d(aer)inne de voirs(creven) joh(ann)es heyms/
als borge des voirs(creven) joes van mulcke met vo(n)nisse/
der scepen(en) van loeven(en) ten selve(n) g(er)de weerdt geco(n)de(m)pneert/
es geweest en(de) acht(er)volgen(de) den welken bij appoi(n)tem(en)te/
inden raide van brabant gegeve(n) geordineert es geweest/
tselve vo(n)nisse t(er) executie(n) gestelt te werdden(e) Welcke/
so(m)me van sessehondert en(de) negentich goud(en) guld(en) bij tractate/
tussche(n) den selve(n) g(er)de en(de) joh(ann)ese gemaict bij middele/
van m(ijn) hee(r) den cancell(ie)r en(de) ande(re)n he(re)n vand(en) raide/
in brabant geordineert es geweest betaelt te werdden(e)/
tot drie t(er)mijne(n) Te weten(e) deen derdedeel d(aer)aff te/
liechtmesse lestlede(n) dander derdendeel te beloken(en) paessche(n)/
naistcomen(de) ende tderde derdeneel bynne(n) der octaven/
vande(n) heylige(n) sacrame(n)te dair naistvolgen(de) et dit/
vande(n) voirs(creven) t(er)mijne van liechtmesse lestlede(n) Heeft/
voirt gekint ende gelijdt de selve gheerit gelijck voe(r)/
gehaven en(de) ontfange(n) te hebben(e) vand(en) voirs(creven) joh(ann)ese/
heyms als borge des voirs(creven) joes de so(m)me van acht/
rinsg(ulden) de welke hem bij appointeme(n)te en(de) ordinan(tien)/
van mijne(n) hee(r) den cancell(ie)r ende ande(re)n voirs(creven) toegevueght/
zijn geweest tot behulpe van zijnd(er) theeri(n)gen Heeft/
voirts alnoch gekindt [en(de)] gelijdt de selve gheerit gelijck/
voe(r) gehave(n) ende ontfangen te hebben(e) vand(en) voirs(creven)/
joh(ann)ese heyms als borge des voirs(creven) joes drie goud(en)/
hong(ar)sche ducate(n) als voe(r) zijn leystinge die de selve/
gherit bego(n)nen hadde te doen(e) opd(en) voirs(creven) t(er)mijn van/
liechtmesse lestleden ende d(aer)enboven heeft de selve/
/
gherit alnoch bekint gehave(n) te hebben(e) vanden selve(n)/
joh(ann)ese heyms als borge des voirs(creven) joos de so(m)me/
van derthien rinsg(ulden) xvii st(uvers) vi mit(en) als vanden/
getaxeerd(en) coste(n) van rechte gebuert ind(en) p(ro)cesse/
dwelc de selve gerit gevuert heeft tegen den voirs(creven)/
joese van mulcke ende joh(ann)ese heyms als zijne(n) borge/
inde banck voir meye(r) en(de) scep(enen) van loeven(en) Scelden(de) d(aer)/
om de voirs(creven) gheerit vand(en) voirs(creven) so(m)men bij he(m) hier/
voe(r) bekint gehaven te zijne den voirs(creven) joh(ann)ese heyms/
volcomel(ijc) quijte Promitt(ens) null(atenus) alloqui sed war(andizare)/
prout cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus