SAL7387, Act: V°343.5-R°344.1 (590 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°343.5-R°344.1  
Act
Date: 1494-02-28

Transcription

2019-08-15 by kristiaan magnus
Allen den genen dat henrick busscop woenen(de) s(in)[te] pet(er)s/
rode in p(rese)ntia heeft geco(n)stitueert gesedt volcome(n) macht/
p(ro)cu(r)atie ende aucto(r)iteyt gegeven he(re)n janne reyners/
/ prieste(r) ende m(ar)grieten cost(er)mans aut alle sijn saken/
te verwae(re)n (et)c(etera) in mel(iori) forma promitt(ens) rat(um)/
salvo iusto calculo cor(am) abs(oloens) cav(er)chon febr(uarii) ulti(m)a
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-26 by kristiaan magnus