SAL7387, Act: V°353.2-R°354.1 (607 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°353.2-R°354.1  
Act
Date: 1494-03-07

Transcription

2021-01-13 by kristiaan magnus
Tusschen de geswoeren(en) busmeest(er)s vand(en) scoemak(er)s/
ambachte t(er) eende(r) ende ja(n)ne yerpain inden/
name van joese yerpain zijne(n) brued(er) metter/
ziecten van lasarien begaeft zijnde ten bijsijne/
oic van desselfs joes wive t(er) ande(re) co(m)p(ar)e(re)nde/
voe(r) den raide vand(er) stadt om tgeniet vand(en)/
busgelde vanden selven ambachte dat jan en(de)/
joes w(er)dynne sustineerd(en) te hebben(e) tot behoeff/
vanden selve(n) joese Seggen(de) ende sustine(re)nde dat/
hem dat alsoe nae dbegrijp vand(en) rolle(n) toebehoird(en)/
en(de) sculdich was te volgen te voird(er) oic want/
de selve joes soe zij seyd(en) wel xvi jair lanck/
d(aer)inne mede geco(n)st(ri)bueert hadde met meer reden(en)/
Dair tegen de selve geswoiren(en) mette(n) busmeesters/
sustineerd(en) de (contra)rie te voirde(r) gem(er)ct dat hij mits/
der voirs(creven) siecten ende proeve(n) d(aer)aff op hem/
gedaen ende bevonden ende oic dat hij voir/
alsulck t(er) banck hadde gehadt zijn plaetsse ende/
tgene des hem in dien toebehoirde dair sulcken/
p(er)sone(n) niet en staet tot e(n)nigen statute(n) oft gemeyne(n)/
ordinan(cien) mair van al mits dien afgesneden w(er)den/
Es den voirs(creven) geswoiren(en) en(de) busmees(er)s bijd(en) raide/
vand(er) stadt t(er) p(rese)ntien vand(en) voirs(creven) janne en(de)/
joes werdy(n)ne geordineert bij beed(en) ende mi(n)like(n)/
ond(er)wijse vand(en) selve(n) raide dat zij uuyt gr(aci)en/
ende van gheene(n) rechte den selven joese/
doen sulle(n) xxiiii st(uvers) eens sonder meer te weten(e)/
/ alle xiiii nachte(n) voirtane d(aer)af vi st(uvers) sonder dat/
dambacht oft de busse d(aer)aff van hem e(n)nig(er) voirde(re)n/
last hebben sulle(n) voe(r) de toecomen(de) tijt in cons(ili)[o]/
op(idi) p(rese)ntibus baets burg(imagitr)[o] beert abs(oloens) cav(er)chon zande scab(inis)/
borchove(n) hoelair lembrechts (con)s(iliariis) et c(er)t(is) aliis de (con)s(ili)[o] m(ar)tii vii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus