SAL7387, Act: V°359.2 (615 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°359.2  
Act
Date: 1494-03-10

Transcription

2019-08-19 by kristiaan magnus
Item de voirs(creven) everart heeft geloeft en(de) toegeseet/
den voirs(creven) gerard(en) in alsoe v(er)re hij alle de chijse(n)/
die hem de voirs(creven) everardt gerekent heeft alsoe/
niet en bevi(n)t gedragen(de) tot xiiii cap(uynen) tderdendeel/
van eene(n) cap(uyn) v s(cellingen) hondert xvi d(enieren) goets gelts en(de)/
vii d(enieren) payme(n)ts jairl(ijx) dat hij everardt hem die/
volcomel(ijc) sal doen volgen alless(ins) tzijne(n) coste/
en(de) laste oft den selven gerard(en) voir elk(en) pe(n)ni(n)ck/
dien hij alsoe myn bevi(n)den mochte restitue(re)n/
en(de) rembourse(re)n xviii gelijck(er) d(enieren) ende oft men/
oic meer chijs bevonde dan voirs(creven) es dat dat/
meer den selve(n) gerard(en) volgen sal sonder yet/
d(aer)aff te geven(e) Heeft voirts geloeft en(de) toege/
seecht den voirs(creven) gerard(en) gelijc voe(r) in alsoe/
verre hem desen chijs ontqueten wordde van/
naird(er)scapen dat hij hem in dien gevalle/
sal doen volgen ende betalen een jair rinte/
vand(en) selve(n) chijs(en) opdat hij zijn pe(n)ni(n)g(en) die/
hij d(aer) voe(r) betaelt heeft bynne(n) middelen tijde/
niet en derve sond(er) te rinten cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus