SAL7387, Act: V°362.2-R°363.1 (625 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°362.2-R°363.1  
Act
Date: 1494-03-12

Transcription

2019-12-02 by kristiaan magnus
Nae dien come(n) zijn bijden raide vand(er) stadt giel(is)/
de mu(n)te(re) de jonge inden name en(de) van wegen des/
godshuys vand(er) drievuldich(eit) inden bruel met hue(re)n/
mo(m)boe(re)n t(er) eenre ende marie coersays wed(uwe) symoens/
wijle(n) oudts b(ar)biers t(er) and(er) zijd(en) aengaen(de) eene(n) huyse/
gelegen inde bieststrate opde voere bijde brugge ald(aer)/
d(aer)op de voirs(creven) mo(m)boirs gedaight hadden voe(r) seke(re)n/
hue(re)n chijs ende ande(re)n dien zij hadde(n) moete(n) met/
rechte verleggen als oude(r) wesen(de) ende tselve alsoe/
voirts uuytgedaight ende d(aer)toe geprocedeert mits/
seke(re)n geluefte(n) die zij hadde(n) vand(en) voirs(creven) wijlen/
gehuyssche(n) vand(er) voirs(creven) hue(re)r rinten gedragen(de)/
jairlijcx xxx stuv(er)s erff(lijc) wel ende loff(lijc) te betalen(e)/
met hue(re)n beleyde nae des(er) stadt recht bynne(n) den/
welken de voirs(creven) wed(uwe) tvoirs(creven) huys hadde geruy(m)pt/
vand(en) haven d(aer) inne wesen(de) ende te huerw(er)ts getoge(n)/
ende ond(er) dande(re) zeke(r) gelasen(en) vynste(re)n doiren graten/
ende ande(r) hulten vinste(re)n der erffel(ijc)heit aengaende/
meynen(de) die te huerw(er)ts te trecken(e) ende oick seke(r)/
borde(re)n nagelvast wesen(de) afgedaen versueken(de) de voirs(creven)/
mo(m)boe(re)n die wed(er)bracht te hebben(e) ende die wed(er)o(m)me/
in state gestelt te wordden(e) Dair tegen de voirs(creven)/
wed(uwe) sustineerde neen ende besundert vanden gelasen(en)/
vinste(re)n ende ande(re)n doiren ende vinste(re)n voirs(creven) te/
voirde(r) want hue(r) wed(er)p(ar)tie tselve uuytgedaight/
meynen(de) dat zij d(aer) mede te vreden soude moeten/
zijn ind(er) mat(en) zij dat vonden sond(er) e(n)nich restoir/
te derve(n) doen Es get(er)mineert ende uuytgesproken/
dat de voirs(creven) wed(uwe) sculdich sal zijn de voirs(creven) gelasen(en)/
/ vynste(re)n wed(er) te bringen(e) ende te laten(e) ind(en) selven/
huyse soe verre dat dair egheen ande(r) vinste(re)n inne/
en wae(re)n d(aer) mede de selve vinste(re)n bij nachte en(de)/
daige besorcht mochte(n) wesen en(de) d(aer) toe alle ande(r) vinste(re)n/
doire(n) ende ande(r) berde(re)n te doen rep(ar)e(re)n ende stellen/
in state bij huer ontvreempt ende van al des/
nagelvaste wesen mochte alsoe dat genoech zij/
in (con)s(ili)[o] opidi m(ar)tii xii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus