SAL7387, Act: V°369b.1 (637 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°369b.1  
Act
Date: 1496-10-16

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
Zere gheminde en(de) goede(n) vrint meest(er) gerard(us) weyt hoe d(at)/
ick in vryedaghe naest leede(n) by u was en(de) horde/
die pande leese(n) va(n) der die sesse mudde t(er)we(n)/
daer quest af es en(de) dat daer onse(n) gheneghe(n) here(n)/
i(n)ne heeft een dach(mael) en(de) xxviii roed(en) en(de) een dach(mael)/
daer af d(at) ick u vraegde oft niet wel een mudde/
t(er)we(n) syn en suede In orco(n)den va(n) deese(n) weyt hoe d(at)/
p(ar)tien en(de) ick te gaeder ghesproeken hebben en(de) d(at)/
ick te vred(en) bin dat ghi de(n) meyere va(n) myne(n) here he(n)de/
rich va(n) keessele geeft die xiiii rins(er) g(ulden) en(de) viii st(uvers)/
want ick te vrede bin en(de) sal u daer af loesse(n) in/
orco(n)den mys naems ghescreve(n) opd(en) xvi dach octobris/
a(nn)[o] xcvi/
jan de witte u/
willeghe dyenere
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus