SAL7387, Act: V°372.2-R°373.1 (642 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°372.2-R°373.1  
Act
Date: 1494-03-16

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
Nae dien in q(ue)stien comen zijn bijd(en) raide vand(er) stadt jacop/
van raveschote ind(en) name van hem en(de) meeste(re)n janne/
zijnen brued(er) t(er) eende(r) en(de) jouffr(ouwe) m(ar)gr(iete) vand(en) dijcke/
wed(uwe) jacops wijlen van raveschote vad(er) der voirs(creven)/
gebruede(re)n t(er) ande(r) zijd(en) ald(aer) de voirs(creven) jacop beg(er)de/
ind(en) name als voe(r) ov(er)leveri(n)g(e) vand(er) voirs(creven) wed(uwe)/
van alsulk(er) br(ieven) he(m) en(de) zijnen bruede(r) aengaen(de) gebleve(n)/
bynnen den sterfhuyse d(aer) zij inne gericht mochte(n) wese(n)/
nae den lantrechte nae de doot des voirs(creven) wijle(n)/
jacops en(de) jouffr(ouwe) m(ar)griet(e) hekelincx zijnd(er) yerster/
huysvr(ouwe) en(de) ten ii[te(n)] gaven de selve te kynne(n) hoe dat/
hen vad(er) in zijnen tijde bij sijnd(er) yerst(er) huysvr(ouw) v(er)crege(n)/
hadde twee rijders erflijck op twee huysen staen(de)/
inde borchstrate tegen de scole ald(aer) die zij hoopten/
dat hen sculd(ich) wae(re)n te volgen en(de) d(aer) voe(r) zij ald(aer) hadd(en)/
doen pand(en) hoopen(de) mett(er) selv(er) pand(en) en(de) begonne(n) recht/
te mogen voirts vae(re)n op hue(re)n pande Dair op de/
wed(uwe) sustineerde de co(n)trarie seggen(de) vand(en) yersten/
/ pointe dat zij tande(re)n tijd(en) nae de doot huers mans de br(ieven)/
ov(er)bracht hadde en(de) eghen ond(er) en hadde hem aengaen(de) hem/
des gedragen(de) tot alsulk(er) bescheide van scepen(en) br(ieven) als zij/
ald(aer) exhibeerd(en) d(aer)mede de selve brued(er)s genoech bekint/
hadden zeke(r) br(ieven) aenvert te hebben(e) en(de) he(n) in dien genoech/
gesciet te zijne Ten ande(re)n male gedroech zij hue(r) oic tot/
seke(re)n bescheide voer scepen(en) gepasseert aengaen(de) d(er) voirs(creven)/
rint(en) opde twee huysen dat zij vand(en) selve(n) huyse(n) nae/
de doot huer beyd(er) vaders v(er)teghe(n) hadd(en) en(de) oic van alle(n)/
actien en(de) rinten die zij d(aer) aen hebben mochte(n) zoe zij seyde/
hue(r) des gedragen(de) tott(er) br(ieven) sustiner(re)nde alsoe van al/
ongehoude(n) te zijne en(de) bijd(en) voirs(creven) gebrued(er)s te v(er)gad(er)[s]/
gemoet te wesen Ende dat alzoe oic de voirs(creven) jacop/
de afgepande pand(en) voir de voirs(creven) twee rijd(er)[s] wed(er)/
restitue(re)n soude met meer dier gelijker worden ten/
effecte voirs(creven) de voirs(creven) gebruede(re)n r(e)plice(re)nde hoopte(n)/
de contrarie Es get(er)mineert en(de) uutgesproken voir/
recht dat zij de voirs(creven) p(ar)tien soe vand(en) eenen en(de) ande(re)n/
pointen voirs(creven) steld(en) voir meye(r) en(de) scep(enen) gem(er)ct dat die/
beyde scep(enen) br(ieven) aenghing(en) om ald(aer) rechts te plegen in/
desen versien dat jacop voirs(creven) de voirs(creven) gepande/
pand(en) wed(er) restitue(re)n soude den huerling(en) ind(en) selve(n)/
huyse wonen(de) op borchtochte die de wed(uwe) d(aer) van/
soude mogen stellen totten ynde vand(en) rechte(n) ende/
tgewijsde te vold(oen) acht(er)volgen(de) den welken de voirs(creven)/
wed(uwe) gestelt willem van lele die tselve als voe(r)/
geloeft heeft te vold(oen) wes d(aer)aff met rechte bevond(en)/
soude mog(en) word(en) Ende de voirs(creven) wed(uwe) heeft hem/
d(aer)aff geloeft tontheffen(e) in cons(ili)[o] op(idi) cor(am) ambobus/
burg(imagistr)[is] abs(oloens) zande scab(inis) et pluribus aliis de cons(ili)[o]/
m(ar)tii xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus