SAL7387, Act: V°384.2 (662 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°384.2  
Act
Date: 1494-03-22

Transcription

2019-06-15 by kristiaan magnus
Item wille(m) claes ende giel(ijs) uuyte(n) lyemi(n)gen t(er)/
p(rese)ntien van scepen(en) naebescreven hebben gecleert/
en(de) bekint vand(en) ongevalle gebuert ind(en) p(er)soen van/
meeste(re)n ja(n)ne wijlen post dat hen niet kinlijc en/
es noch egheene(n) van hen dat willem de cuyp(er)e al(ia)s/
le(m)mens e(n)nige quetsue(re) den selven in ja(n)ne gegeve(n)/
heeft mair dat de quetsue(re)n die hij gehadt mach/
hebben bij hen gesciet zijn ende niema(n)de and(er)s ende/
dat zij den selve(n) willem(me) d(aer)van ontsculdich houden/
en(de) ontdragen van e(n)nig(er) handedich(eiden) van quetsue(re)n bij/
he(m) gesciet te zijne D(aer) mede de selve wijle(n) meest(er)/
jan als voe(r) gequetst oft gewont soude zijn in e(n)nig(er)/
manie(re)n ende van live t(er) doot comen es ende dat/
zij oic niet en weten hoe en(de) in wat manie(re)n dat/
willem voirs(creven) d(aer)bij comen mochte dan dat hij/
ziende tvolck van vers sond(er) h(ier)aff te weten(e) over/
een liepen op den kerchoff d(aer) tselve gebuerde mochte/
comen t(er) assisten(tie) van des he(re)n dieners om te ziene/
de gelegenth(eit) vand(en) turbel ende gevechte ende siende/
willem(me) claes mede diene(r) en(de) vorste(r) vand(en) hee(re) vraeghde/
wat ess h(ier) gaens en(de) wie es de man ende dat hij/
wille(m) de cuyp(er)e doe(n) seide tot giel(ise) voirs(creven) gaet ewech de/
man es zee(r) gequeetst en(de) dat zij doe(n) va(n) d(aer) t(er)stont scied(en) sond(er) meer/
woirde t(er) selv(er) tijt en(de) dat dit gesciet es twee oft drie dag(en) voe(r)/
datu(m) va(n) des(er) Act(um) cor(am) cav(er)chon zande m(ar)tii xxii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-28 by kristiaan magnus