SAL7387, Act: V°386.4-R°387.1 (668 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°386.4-R°387.1  
Act
Date: 1494-03-26

Transcription

2020-10-17 by kristiaan magnus
Tussche(n) goirde de welde en(de) zijnd(er) werdi(n)nen t(er) eend(er)/
en(de) arnd(e) hanckart t(er) ande(re) aengaen(de) div(er)s(en) gebreken die/
/ arnt aen hem seyde uutstaen(de) te hebben uuyt saken/
vand(en) huyse ende hove die zij van he(m) in hueri(n)gen/
hadde gehouden Es uuytgesproken ierst aengaen(de) den/
mesten(en) vand(en) selve(n) hove gedaen te hebben(e) noch opd(e)/
vrede gemaict ende gelaten soe dat behoirde dat zij/
van dien neme(n) soude goede mans hen des verstaen(de)/
om hem d(aer)aff te v(er)eneghen ende aengaen(de) den drie/
rinsg(ulden) vander hueri(n)gen van outs ende oic den vii r(ins)g(ulden)/
van hue(re)n vand(en) leste(n) jae(r) die verschene(n) zijn half soe/
arnt seyde te halff m(er)te nu lestleden ende d(aer)aff dand(er)/
hellicht ts(in)t jansmesse vallen soude d(aer)aff sullen de/
selve goirt ende zijn wijff arnde bet(alinge) doen tussche(n) dit/
en(de) den selve(n) s(in)[t] jansmesse naistc(omende) Act(um) in (con)s(ili)[o] opidi a(m)bob(us)/
burg(imagis)[t(ris)] cav(er)chon zande scab(inis) hoelair cons(iliari)[o] et plu(r)i(bus) aliis/
de (con)s(ili)[o] p(rese)ntib(us) m(ar)tii xxvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-28 by kristiaan magnus