SAL7387, Act: V°39.2 (71 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°39.2  
Act
Date: 1493-07-27

Transcription

2020-06-29 by kristiaan magnus
Want pauwels mols als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir sijn wettich gebreck uuyt s crachte van/
scepen(en) brieven van loeven(e) ond(er) den ande(re)n tot allen den/
goede beyde have en(de) erve giel(is) van vufville geheete(n)/
van desain soe wair die gelegen zijn hem met eene(n)/
open(en) placate van des(er) stadt gescreven aen allen officie(re)n/
oft hue(re)n stedehoude(re)n alle deselve goede behoirlijc heeft/
doen leve(re)n ende den voirs(creven) giel(is) dach van rechte te/
co(m)pare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e)/
doen bescheyden oft hij hem tegen deselve leveri(n)ge en(de)/
dachbescheydinge hadde wille(n) oppone(re)n Ald(aer) hij op/
heden als ten verstreken(en) dage niet geco(m)p(ar)eert en/
es noch p(ro)cur(eur) van sijne(n) wegen den voirs(creven) geleydde(n)/
altijt co(m)pare(re)nde ende trecht voirt versueken(de) soe/
v(er)re dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat hen bij rescripte pet(er)s de fontenyer meye(r)/
van grave(n) reyniers poinchons meyers van yncourt/
en(de) jans denewe meyers van roux gebleken heeft/
de voirs(creven) leveri(n)ge ende dach besceydinge geschiet/
te zijne gewesen hebbe(n) voir een vo(n)nisse wair/
de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden ten opstaene/
smeyers en(de) der scepen(en) niet en comp(ar)eert datme(n)/
den selve(n) geleydd(en) vand(en) voirs(creven) goed(en) houd(en) soude/
inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieve) en(de) leveri(n)g(en)/
voirs(creven) alsoe verre alst noch voir scepen(en)/
comen es in scampno julii xxvii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-01-25 by kristiaan magnus