SAL7387, Act: V°406.2-R°407.1 (699 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°406.2-R°407.1  
Act
Date: 1494-04-16

Transcription

2019-09-17 by kristiaan magnus
Alse vand(en) scepen(en) brieve(n) van loeven(en) vand(er) daet nove(m)br(is)/
ulti(m)a a(n)no lxx bekint bij henricke moreal zone wijle(n)/
willems wonen(de) te jandrain le heru janne libert zone/
wijlen jans wonen(de) te ghete en(de) vrancken debroeck/
sone wijlen claes wonen(de) te ra(m)melliez van eenen/
rijd(er) lijftochten ten live van katlijne(n) en(de) alijten/
dochte(re)n reyners wijlen le begge van gobb(er)ten gaes/
inde p(ar)rochie van meilhem et sup(er)stit(is) d(aer)inne anceal/
wijlen le begge d(er) selv(er) gesuste(re)n oem zijn heffen(en) ende/
dispositie behiele d(aer) oic a(n)no lxxiii decembr(is) iiii[ta] jan/
noel geheeten le ch(e)lior van foul zone wijlen jans/
met eenen a(n)nexe voir scepen(en) van loeven(en) geloefde/
alle geluften en(de) cond(itien) inde voirs(creven) scepen(en) br(ieven) begre/
pen te vold(oen) en(de) de lijfpen(sie) te betalen(e) d(aer)aff de/
originale br(ieven) gegrosseert geformeert en(de) ewech/
wae(re)n Es comen op heden bijden raide vand(er) stadt/
jouffr(ouwe) odile colet wed(uwe) reyners des voirs(creven) wijlen/
reyners le begge en(de) moed(er) voirs(creven) gesuste(re)n opdoen(de)/
hoe dat de voirs(creven) wijlen anceal uut crachte der vors(creven)/
clausule van dispositie ond(er) den ande(re)n met testame(n)te/
gemaict hadde he(re)n henr(icke) wijlen le begghe hue(re)n/
zone de voirs(creven) lijfpen(sien) en(de) dat deselve wijle(n) her/
henr(ic) hue(r) als zijnd(er) moed(er) die voirts testame(n)telijck/
gemaict en(de) gelaten hadde ende dat hue(r) mits/
/ den voerleden(en) sorgelijk(en) tijde van orloge en(de) ande(re)n zwae(re)n/
t(ri)bulat(ien) en(de) ongenuecht(en) de br(ieven) van dien soe ongereet/
wae(re)n gewordd(en) dat zij die om hue(r) d(aer)mede te behulpen(e)/
niet en conste vinden Ende dat deselve rinte noch stont/
ongelost onghequeten en(de) o(n)v(er)storven e(m)mer aengaen(de) den/
eenen live van dien te weten(e) katlijne Bidden(de) d(aer)om/
oetmoedelijck nae dien zij bereet was hue(r) h(ier)op te v(er)cle(re)n/
bij eede dat zij h(ier)op provisie mocht crigen alsoe dat zij/
des huers niet en wordde gepraemt Soe verre dat/
ut(er)lijck der selv(er) odilie nae dien zij acht(er)volgen(de) den ver/
cleren(en) vand(er) stadt bij hue(re)n behoirl(ijcken) eede genome(n) heeft/
dese rinte noch ongequeten o(n)verstorven en(de) ongelost/
te wesen dat zij oick noch d(aer)aff onlancx ind(en) voirled(en)/
jair geweest heeft int heffen(e) van dien en(de) dat de br(ieven)/
van dien onweldicht verloren en(de) ongereet gewordden/
zijn zoe dat zij die niet en weet te vinden bijden selven/
raide reformat(ien) en(de) behulp vand(en) selve(n) br(ieven) die nochtan/
ond(er) de wet bliven(de) op ave(n)tu(r)e men de ande(r) vonde/
dese dan wed(er) te cancelle(re)n doen sal en(de) laten gebue(re)n/
op dwed(er)leggen vand(er) p(ar)tien d(aer)toe int(er)est hebben(de) act(um)/
in consilio opidi oliviers horst substitut(is) abs(oloens) et plu(r)ib[(us)]/
aliis co(n)s(ilio) ap(ri)lis xvi[ta]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus