SAL7387, Act: V°410.2-R°411.1 (707 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°410.2-R°411.1  
Act
Date: 1494-04-17

Transcription

2019-09-08 by kristiaan magnus
Want jan meys en(de) jan boechout rintmeest(er)s der stadt van/
loeven(en) die inden name vander selver stadt come(n) en(de) geleit/
zijn nae des(er) stadt recht tot alle(n) de(n) goede(n) beyde have en(de)/
erve goessens oeghe en(de) beatrijs stockelpot zijns wijfs/
soe wair die gelegen zijn inder stadt van loeven(en) oft bynne(n)/
der vrijheit der selver hem met symone van rillair vorst(er)/
van des(er) stadt alle de selve goede behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n/
ende den voirs(creven) goessen(e) dach van rechte alhier te comp(ar)e(re)n/
inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) doen bescheide(n)/
oft hij hem d(aer)tegen hadde wille(n) oppone(re)n Tot welcke(n) daige/
e(m)mer op hede(n) als ten gecontinueerd(en) daige van rechte hij/
noch procur(eur) zijne(n)t wegen niet gecomp(ar)eert en es de(n)/
voris(creven) geleidde comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt versueken(de)/
soe verre dat de scepen(en) van loeven(en) ter manisse(n) smeyers/
nae dat hen bij cleernissen des voirscr(even) vorst(er)s behoirlijck/
gebleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ge ende dachbescheiding(e)/
geschiet te zijne gewesen hebbe(n) voir een vo(n)nisse wair de/
wederp(ar)tie des voirs(creven) geleidden niet en comp(ar)eert ten opstaen(e)/
smeyers en(de) der scepen(en) datme(n) de(n) selve(n) geleidd(en) inde(n) name/
als voe(r) houde(n) soud(e) inde vand(en) scep(enen) brieve(n) [en(de)] leveri(n)g(en)/
/ alzoe verre alst noch voir scepen(en) comen es in/
scampno ap(ri)lis xvii[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus