SAL7387, Act: V°413.3-R°414.1 (709 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°413.3-R°414.1  
Act
Date: 1494-04-17

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
Item de selve hebben voirts bekynt dat hen mits de voirs(creven) assig(na)c(ien)/
/ van rinten genoech geschiet es ende voldaen zijn alsulk(er)/
legate als de voirs(creven) wijle(n) hee(re) en(de) meest(er) henr(icke) meys hen/
en(de) hue(re)n goidsh(uys) en(de) kerck oft e(n)nig(er) van hen gemaict ende/
gelaten heeft in orbe(r) ende dienste soe die voe(r) in elcx/
guedinghe van die(n) begrepen staen Scelden(de) d(aer)af volcomel(ijc)/
quijte de voirscr(even) executeurs de ande(r) goed(en) ende oic derfg(enamen)/
desselfs wijle(n) he(re)n en(de) m(eester) he(n)r(icke) promitten(tes) renu(n)cian(tes)/
null(atenus) alloqui sed war(ans) erga quoscu(m)q(ue) cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus