SAL7387, Act: V°430.1 (737 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°430.1  
Act
Date: 1494-04-26

Transcription

2020-01-09 by kristiaan magnus
Want henricus hanckart secretar(is) d(er) stadt van/
loven(e) die nae des(er) stadt recht van zijn wettich/
gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e)/
comen en(de) geleydt es tot allen den goeden beyde have/
ende erve henricx wynar ende marie(n) zijnd(er) huysvr(ouw)/
soe wair die gelegen zijn ind(er) stadt van loeven(e) oft/
bynne(n) der vrijh(eyt) der selver hem met ja(n)ne zedele(re)/
vorste(r) van des(er) stadt alle de selve goede behoirlijck/
heeft doen leve(re)n ende den voirs(creven) henr(icke) wynar dach/
van rechte te comp(ar)e(re)n inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(e) oft hij hem d(aer) tegen hadde wille(n)/
oppone(re)n doen bescheyde(n) Ald(aer) de voirs(creven) henr(ic) wynar/
noch nyema(n)t van sijne(n) wegen op heden als ten/
v(er)streken(en) daige niet geco(m)p(ar)eert es den voirs(creven) henr(icke)/
hanckart comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt versueken(de) soe/
v(er)re dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen smeyers/
nae dat hen behoirl(ijc) gebleken heeft bij cleernissen/
des voirs(creven) vorst(er)s de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbescey/
dinghe geschiet te zijne gewesen hebben voir/
een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleidde(n)/
niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers en(de)/
der scepen(en) datmen den selven geleydden vanden/
voirs(creven) goeden houden soude inde macht van/
zijnen beleyde scepen(en) brieve en(de) leveri(n)gen alsoe/
v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es in/
scampno aprilis xxvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus