SAL7387, Act: V°430.2-V°431.1 (738 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°430.2-V°431.1  
Act
Date: 1494-04-26

Transcription

2019-12-02 by kristiaan magnus
Tusschen willem(me) van leefd(aele) als p(ro)cur(eur) jans/
pynnock natuerl(ijc) t(er) eend(er) ende symoen(e) vanden/
hoevelde ende janne troyen t(er) ande(r) zijd(en) (com)p(ar)e(re)nde/
tegen malcande(re)n voe(r) den raide vander stadt/
/ opde questie vanden twee p(er)den die zij gecocht hadde(n)/
elck hue(re)r een de voirs(creven) symoen tzijne tegen de wed(uwe)/
van haenwijck wijle(n) wy(n)nersse vanden selve(n) ja(n)ne/
pynnock van zijne(n) goede(n) te binswijck ende de voirs(creven)/
jan troye(n) soe hij seyde tegen eene(n) geheete(n) jan knye/
die dat soe hij seyde gecocht hadde oick tegen de voirs(creven)/
wed(uwe) Ende want dit al gesciet was boven ende/
zedert dat den selve(n) janne pynnock als geleyt nae/
des(er) stadt recht tot alle(n) den goeden have ende erve/
der selv(er) wed(uwe) alle de selve goede met versuecbr(ieven)/
van des(er) stadt behoirl(ijc) gelev(er)t wae(re)n ende d(aer)entinde(n)/
met vo(n)nisse(n) van scepen(en) van loven(e) den selve(n) aenge/
wesen ende dat dair nae uuyt vervolge vanden/
selve(n) geleydde(n) ende met versuecbr(ieven) als voe(r) alle/
de selve goede d(aer)onder de voirs(creven) ii p(er)de mede zijn/
begrepe(n) wae(re)n vercocht op hoegen ende dien niet/
tegenstaen(de) bijd(er) wed(uwe) ontvreempt ende d(aer) nae gelijc/
voe(r) de voirs(creven) twee p(er)de vercocht al tegen recht/
in groot(er) cleynich(eiden) ende v(er)smadeniss(en) vander selver recht/
vorderinge(n) Boven dien oick dat de selve symoen d(aer)aff/
wel hadde gewete(n) soe de p(ro)cur(eur) seyt dwelck symon/
ontkinde Soe versochte de selve willem als p(ro)cur(eur)/
voirs(creven) want dese twee p(er)d(en) niet en wae(re)n geweest/
mits der rechtvorderi(n)gen voirs(creven) inde macht van v(er)cope(n)/
der voirs(creven) wed(uwe) mair toebehoird(en) den selve(n) geleidde(n)/
tot zijnd(er) wettig(er) scult behoeff ende hij met v(er)suec/
brieve(n) aenden meye(r) van wiltsele d(aer)onder die p(er)de/
zijn bevonden die d(aer) heeft doen berusten totten ynde/
vanden beslichte van desen ende het theeren(de) beesten/
wae(re)n dat hem ende zijne(n) beleyde en(de) vorsten/
rechtvorderi(n)gen ende executie(n) volgen mochte(n) ende/
aenget(er)mineert wordden nae allen voir acten Den/
voirs(creven) symon(e) ende janne troyen t(er) (contra)rien sustine(re)nde/
gemerct dat die gecocht wae(re)n ende de lasten d(aer)aff/
/ betaelt tot wailhem met meer reden(en) in wersijden/
geallig(er)t d(aer) wille(m) met den excesse in deser hanteri(n)gen/
ende cope begaen liet gewordden der wet Es uuyt/
gesproken dat den selve(n) geleydden de selve p(er)de tot zijnd(er)/
wettig(er) scult behoeff volgen sulle(n) en(de) gei(n)stitueert wordd(en)/
costeloes Ende hebben de coep(er)s yet van dien te volgen/
aen hue(r) vercoep(er)s dat zij dat doen moegen ende als/
vanden excesse h(ier) inne bij symoen(e) wel weten(de) vanden/
voirs(creven) p(ro)cedue(re)n begaen es hem gelast inde vroente te/
gaen(e) ende d(aer)entinden inde hant te tasten(e) in (con)s(ili)[o] op(idi)/
aprilis xxvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus