SAL7387, Act: V°446.2-R°447.1 (761 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°446.2-R°447.1  
Act
Date: 1494-05-10

Transcription

2019-10-09 by kristiaan magnus
Want jan van kelfs die nae des(er) stadt recht voir/
zijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) van lov(en)/
comen ende geleyt es tot allen den goeden beyde have/
en(de) erve jans wijlen vand(er) hofstadt geheeten van ha(m)me/
soe wair die gelegen zijn hem met brieve(n) van des(er) stadt/
gescreven aenden drossate van rotselair oft zijne(n) stadhoude(r)/
alle de selve goede behoirlijc heeft doen leveren ende/
den erfgename(n) des voirs(creven) wijlen jans vand(er) hofstadt/
dach van rechte te co(m)p(ar)e(re)n inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(e) doen besceyden oft zij hen h(ier) tege(n)/
hadden willen oppone(re)n Ald(aer) zij op heden als ten v(er)streken(en)/
daige niet geco(m)p(ar)eert en zijn noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n/
wegen den voirs(creven) geleydden comp(ar)e(re)nde ende trecht/
voirt versueken(de) soe verre dat de scepen(en) van/
/ loeven(e) ter manissen smeyers nae dat hen behoirl(ijc) gebleke(n)/
heeft bij rappoirte cornelijs reyns des(er) stadt bode/
dexecutie van desen behoirlijck geschiet te zijne gewesen/
hebben voir een vo(n)nisse wair de wederp(ar)tie des voirs(creven)/
geleyden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers/
ende der scepen(en) datmen den selven geleydden vande(n)/
voirs(creven) goeden houden soude inde macht van zijnen/
beleide scepen(en) brieve(n) ende leveri(n)gen alsoe verre alst/
noch voir scepen(en) comen es in scampno maii deci(m)a
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus