SAL7387, Act: V°447.1 (764 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°447.1  
Act
Date: 1494-05-10

Transcription

2019-10-09 by kristiaan magnus
Want joh(ann)es de vos als p(ro)cur(eur) he(re)n jans de mol ridders/
die nae des(er) stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt/
crachte van scepen(en) brieven van loeven(e) comen ende geleyt/
es tot allen den goeden beyde have ende erve willems/
wilen de hane soe wair die geleden hem met brieve(n)/
van deser stadt gescreve(n) aenden meye(r) van cumptich oft zijne(n)/
stadthoude(re)n te kerckem alle de selve goede behoirlijck/
heeft doen leve(re)n ende thomaese petit pas ende zijnen/
wynnen te bivorden onder kerckem dach van rechte te co(m)p(ar)e(re)n/
alh(ier) inde banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loven(e) doen/
besceyde(n) oft zij hen d(aer) tegen hadden willen oppone(re)n Ald(aer)/
zij op heden als ten verstreken(en) daige niet gecomp(ar)eert en/
zijn noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydden/
co(m)p(ar)e(re)nde ende trecht voirt versueken(de) soe verre dat de/
scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen/
behoirl(ijc) gebleken heeft bij rescripte jans de h(er)toge/
meyers van cu(m)ptich de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbesceydinge/
gesciet te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse Wair/
de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet en comp(ar)eert voe(r)/
den opstaen(en) smeyers ende der scepen(en) datmen den selven/
geleydde(n) vanden voirs(creven) goed(en) houden soude inde macht van/
zijne(n) beleyde scepen(en) brieve ende leveri(n)ge(n) alsoe verre/
alst noch voir scepen(en) comen es in scampno maii decima
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus