SAL7387, Act: V°455.4 (774 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°455.4  
Act
Date: 1494-05-22

Transcription

2020-01-09 by kristiaan magnus
It(em) de voirs(creven) aelbrecht heeft gecleert bij eede dat/
dese goede op hooghen met kerckgeboden metten/
hee(re) uut v(er)sueke vand(er) stadt bij voirgaen(de) vo(n)niss(en)/
van co(n)tinuatien v(er)cocht zijn en(de) gegouden hebben thien/
rinsguld(en) eens en(de) dat voir sijnen o(n)betaeld(en) acht(er)/
stel en(de) verloep ten minsten van vijff jae(re)n gedra/
gen(de) x[e] rinsguld(en) rijders sonder de costen ind(er)/
selv(er) geloepen eisdem
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus