SAL7387, Act: V°457.2 (779 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°457.2  
Act
Date: 1494-05-22

Transcription

2019-11-25 by kristiaan magnus
It(em) tot des(er) meyni(n)g(en) hebben deselve gehuysschen/
den selven br(ieve) alh(ier) geset in eenen [vacat] om/
die bijd(en) pat(er) oft procur(eur) desselfs goidsh(uys) te mog(en)/
gebruyken dien nochtans altijt alh(ier) bliven(de) sond(er)/
van hier te mogen dragen het en wae(re) bij/
consente d(er) selv(er) gehuysschen opde manie(r) en(de)/
cond(itien) voirs(creven) cor(am) eisdem l
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus