SAL7387, Act: V°475.2-R°476.1 (791 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°475.2-R°476.1  
Act
Date: 1494-05-31

Transcription

2019-11-01 by kristiaan magnus
Want jouffr(ouwe) lijsbeth vand(en) ynde wed(uwe) arnts wijlen/
vanden berge geheeten vanden putte die in hue(re)n leven(en)/
nae des(er) stadt recht voe(r) hair wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) br(ieven) van loeven(e) comen ende geleydt was tot/
/ allen den goeden beyde have ende erve henricx grouwel/
soe wair die gelegen zijn ende arnd ende g(er)truyd va(n)d(en)/
berge al(ia)s vand(en) putte kynde(re)n d(er) voirs(creven) gehuyssche(n) hen met/
br(ieven) van des(er) stadt gescreven aend(en) meye(r) van ca(m)pe(n)hout/
oft zijnen stadhoude(r) te stertbeke alle de selve goede behoirl(ijc)/
heeft doen leve(re)n ende den selve(n) henr(icke) grouwel dach/
van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voer meye(r) en(de)/
scepen(en) doen besceyden oft hij hem d(aer)tegen hadde wille(n)/
oppone(re)n Aldair hij op heden als ten v(er)streken(en) daige/
niet gecomp(ar)eert en es noch niema(n)t van zijnen wege(n)/
den voirs(creven) kinde(re)n comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt v(er)sueken(de)/
soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat hen behoirl(ijc) gebleken heeft bij rapporte/
jans driedoens des(er) stadt bode tvoirs(creven) exployt gesciet/
te zijne gewesen hebben met vo(n)nisse Wair de wed(er)/
p(ar)tie d(er) voirs(creven) kinde(re)n niet en comp(ar)eert voe(r) den/
opstaen(en) smeyers ende der scepen(en) datmen den selven/
kinde(re)n houd(en) soude inde macht van hue(re)n beleyde/
scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir/
scepen(en) comen es in scampno maii ultima
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus