SAL7387, Act: V°476.2 (793 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°476.2  
Act
Date: 1494-05-31

Transcription

2019-10-30 by kristiaan magnus
Want h(er)jan joveneal priest(er) als geleydt nae des(er) stad/
recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van scep(enen)/
br(ieven) van loeven(e) tot allen den goeden beyde have ende/
erve wijlen goirdts ha(n)noul zoe wair die gelegen/
zijn hem met brieven van des(er) stadt gescreven aenden/
meye(r) van dyon le vael oft zijne(n) stadthoude(r) alle de/
selve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n ende janne/
colin dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) doen besceyden oft hij/
hem d(aer) tegen hadde willen oppone(re)n Aldair hij op hede(n)/
oft niema(n)t van zijne(n) wegen als ten v(er)streken(en) daige van/
rechte gecomp(ar)eert en es den voirs(creven) he(re)n ja(n)ne co(m)p(ar)e(re)nde/
ende trecht voirt versueken(de) soe verre dat de scep(enen) van/
loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijc) gebleke(n)/
heeft bij rapporte giel(ise) eveloege des(er) stad bode tvoirs(creven) ex/
ployt behoirl(ijc) gesciet te zijne gewesen hebben met vo(n)/
nisse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleyd(en) niet en/
comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers ende der scepen(en) dat/
men de(n) selve(n) geleyd(en) houd(en) soude inde macht van zijne(n) beleyde scep(enen)/
br(ieven) en(de) leveri(n)g(en) alsoe v(er)re alst noch voir scep(enen) come(n) es in sca(m)pno maii/
ultima
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus