SAL7387, Act: V°479.2 (800 of 880)
Search Act
previous | next
Act V°479.2  
Act
Date: 1494-05-31

Transcription

2019-11-05 by kristiaan magnus
Welken acht(er)volgen(de) de voirs(creven) jan van lye(re) die in rechte/
steet inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) als/
v(er)werde(r) tegen mijnen hee(re) den meye(r) van loeven(e)/
oft zijnen procur(eur) als aenlegghe(r) van ii[c] en(de) viii r(ins)g(ulden)/
die deselve m(ijn) hee(re) de meye(r) oft zijn procur(eur) in zijnen/
name den selve(n) janne van lye(re) eysschen(de) es d(aer) aff/
op heden ae(n)sprake en(de) v(er)antw(er)d(en) inde voirs(creven) banck/
zijn gesciet en(de) soe verre geprocedeert es dat/
m(ijn) hee(re) de meye(r) d(aer) inne tot zijnen thoene es ge/
wijst Heeft geloeft den selve(n) m(ijn) hee(re) de(n) meye(r)/
te rechte inne te staen(e) trecht in dien te ver/
wachten(e) en(de) tgewijsde van dien te voldoene Ende/
h(ier) aff es zijn borge en(de) heeft v(er)antw(er)t als pri(n)cipael/
sculd(er) een voir all jan van thiene(n) ind(en) scepstoel/
et p(ri)mus cor(am) vynck zande maii ultima
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus