SAL7387, Act: V°499.2 (837 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°499.2  
Act
Date: 1494-06-11

Transcription

2019-11-25 by kristiaan magnus
Opt geschille wesen(de) tusschen rase vand(er) lynden ter/
eende(re) ende janne van buetsele ter ande(re) om der/
valuatie(n) wille vanden vier croonen jairl(ijx) vanden twee/
lesten jae(re)n den selven rase verschenen ende ombetaelt/
uuytstaen(de) sonder des nu weder ts(in)t jansmisse naistc(omende)/
dair af vallen sal die de selve raes meynde te heffen(e)/
nae inhoudt van zijne(n) br(ieven) in guld(en) croone(n) oft de/
weerde d(aer)af Vanden welk(en) de selve jan meynde te/
gestaen(e) met croene(n) te xxiiii stuv(er)s tstuck mu(n)te(n) nu/
loepen(de) bij div(er)se reden(en) te beyd(er) zijd(en) geallig(er)t es/
uuytgesproken dat de selve jan gehouden sal zijn/
de selve viii c(r)[o]ne(n) te betalen(e) ten prijse en(de) in alsulk(en)/
pe(n)ni(n)g(en) als de leste betali(n)ge vand(en) selven rinte/
voir de selve twee jae(re)n betaelt zijn geweest tot/
aen der tijt toe dat bijd(en) prince ende staten vand(en)/
lande dair op nairde(r) versien sal zijn ende alsoe dit/
een wijle van gelijken alh(ier) onderhouden heeft geweest/
in cons(ili)[o] opidi junii xi[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus