SAL7387, Act: V°507.2-R°508.1 (857 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°507.2-R°508.1  
Act
Date: 1494-06-16

Transcription

2019-11-12 by kristiaan magnus
Item de voirs(creven) p(ar)tien deylen(de) hebben voirt malcande(re)n en(de) elc deen/
den ande(re)n geloeft d(i)c(t)o joh(ann)e renu(n)c(ians) dat zij noch gheen van/
hen hue(r) voirs(creven) gedeelten mits des voirs(creven) deylingen elke(n) van/
hen gebleve(n) versetten v(er)coope(n) verthie(re)n aliene(re)n noch and(er)ssins/
belasten en sullen ten zij dat e(m)mer tgedeelte des voirscr(even)/
co(m)me(re)n vand(en) ghene(n) die tzijn gedeelte alzoe v(er)coope(n) verthie(re)n/
oft verande(re)n woudde en sal tyerst afgedaen gequeten/
/ gecuelt oft verstorve(n) zijn ende anders niet Pro quaquid(em)/
promissione quol(ibe)t earu(n)dem p(er)tin(entium) obligavit alt(er)i et cuilibet/
ip(s)aru(m) de licen(tia) d(omi)ni fundi tytulo iusti subpignoris sua(m) porc(i)one(m)/
p(ar)tif(icandum) p(re)d(i)ce(re) de qua sat(isfecit) d(i)c(t)o joh(ann)e renu(n)cian(s) prout cor(am)/
eisdem
ContributorsMi-Je Van Gils , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus