SAL7387, Act: V°514.2 (872 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°514.2  
Act

Transcription

2020-07-31 by kristiaan magnus
Allen den ghene(n) dat jorijs de hont geconstitueert/
gesedt volcome(n) macht procu(r)at(ie) ende auctoriteit geg(even) ja(n)ne/
van lathem rintmeest(er) ons genad(ichs) he(re)n inder stadt van/
thiene(n) alle sijn sak(en) q(ue)stie(n) en(de) geschille(n) die hij alsnu/
uutstaen(de) heeft oft namaels sal moege(n) hebben alle/
zijn jairguld(en) sculde(n) chijsen rinte(n) pachte(n) opcomi(n)g(en) en(de)/
vervalle(n) goed(en) beruerl(ijc) en(de) omberuerlijc hoedanich die zijn/
wair die gelege(n) zijn oft bevonde(n) moege(n) wordde(n) te/
verware(n) (et)c(etera) in meliori forma promitt(ens) rat(um)/
salvo iusto calculo cor(am) abs(oloens) zande junii xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-07-10 by The Administrator