SAL7387, Akte: V°71.1 (129 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°71.1  
Act
Datum: 1493-08-27

Transcriptie

2019-01-04 door kristiaan magnus
Want henricus ende arnt hanckart gebruede(re)n/
als geleydt nae des(er) stadt recht voir hen wettich/
gebreck uuyt crachte van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot/
allen den goeden beyde have ende erve jans schollen/
soe wair die gelegen zijn hen met br(ieven) van des(er)/
stadt gescr(even) aen den meye(r) van cu(m)ptich oft zijne(n)/
stadthoude(r) te bynckem alle deselve goede ende/
besund(er)t alsulken gedeelte vand(en) vier verken(en) als hij/
houden(de) was behoirl(ijc) hebben doen leve(re)n en(de) den/
voirs(creven) janne dach van rechte alh(ier) te comp(ar)e(re)n inde/
banck voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) doen besceid(en)/
oft hij hem tegen de selve leveri(n)ge hadde willen/
oppone(re)n Ald(aer) hij op heden als ten verstreken(en) daige/
niet geco(m)p(ar)eert en es noch procur(eur) van zijne(n) wegen/
de voirs(creven) geleydd(en) altijt comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirt/
versueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en)/
t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijc) gebleken/
heeft bij [rapporte van] janne driedoens des(er) stadt gesworen(en) bode/
de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbesceydinge gesciet te zijne/
gewesen hebbe(n) voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie/
d(er) voirs(creven) geleydd(en) niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en)/
smeyers en(de) der scepen(en) datmen de selve geleydde/
houden soude inde macht van hue(re)n beleyde scepen(en)/
br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir scepen(en)/
comen es in scampno aug(usti) xxvii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus