SAL7387, Akte: V°73.1 (134 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°73.1  
Act
Datum: 1493-08-27

Transcriptie

2019-01-04 door kristiaan magnus
Want liebrecht jacops als man ende mo(m)boir jouffr(ouwe)/
joha(n)nen lobs zijns wijfs geleydt nae des(er) stadt/
recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van/
scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot allen den goeden beyde/
have ende erve jans wijlen roesaert en(de) jouffr(ouwe)/
marie(n) van gheete [geheete(n) mailh(er)be] zijns wijfs zoe waer die/
gelege(n) zijn hem met brieven van des(er) stadt gescr(even)/
aende meyers van melain ende van viler le p(er)win/
oft hue(re)n stedehoude(re)n alle deselve goede behoirlijc/
heeft doen leve(re)n ende collarde gilbeert ende ande(re)/
dach van rechte alh(ier) te comp(ar)e(re)n inde banck voe(r)/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) doen besceyden oft/
hij hem tegen deselve leveri(n)ge en(de) dachbesceydinge/
hadde willen oppone(re)n Aldair hij op heden als/
ten verstreken(en) daige niet gecomp(ar)eert en es noch/
niema(n)t van zijnen wegen den voirs(creven) geleydden/
altijt comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt versueken(de) soe/
verre dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat hen bij rappoirte jans vanden bossche/
des(er) stadt geswoiren(en) bode behoirlijc gebleken heeft/
de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbesceydi(n)ge gesciet te zijne/
gewesen hebben voir een vo(n)nisse Wair de wed(er)/
p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet en comp(ar)eert voe(r)/
den opstaen(en) smeyers ende d(er) scepen(en) datmen den/
selve(n) geleydden houden soude inde macht van sijne(n)/
beleyde scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)gen alsoe verre alst noch/
voir scepen(en) comen es in scampno aug(usti) xxvii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus