SAL7387, Akte: V°81.2 (143 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°81.2  
Act
Datum: 1493-09-02

Transcriptie

2019-01-04 door kristiaan magnus
Item adriaen ooghe heeft geloeft inden name/
en(de) van wegen ad(ri)aens zijns zoens peete(re)n yecke/
ende woute(re)n van ende als gesworen(en) vanden/
thiecheldeckers ambachte tot behoeff desselfs vijff/
gouden rijders deen hellicht d(aer)aff ts(in)[t] jansmisse/
naistcomen(de) ende dander hellicht van s(in)[t] jans(mis)s[e]/
ov(er) een jair d(aer) nae te bet(alen) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] op cond(itie)/
oic oft den voirs(creven) ambachte eer de selve t(er)mijnen/
vielen e(n)nigen last quame vand(en) twee croenen/
erffelijc die dambacht jairl(ijx) sculdich es dat hij/
in dien gevalle den selve(n) ambachte in afcorti(n)gen/
vand(en) voirs(creven) so(m)men doen sal eene(n) rinsg(ulden) oft twee/
totten pachte d(aer)aff Ende al wairt oic soe dat/
de clocke sloege dat dien niet tegestaen(de) de/
voirs(creven) so(m)me nochtan yerst vallen zal ten/
t(er)mijne(n) voirs(creven) hoe wel zij van costume(n) houden/
dat dan al gevallen soude zijn Ende h(ier) voe(r) es/
borghe des voirs(creven) adriaens rombout baecx/
et primus cor(am) beert zande septembr(is)/
secunda
Nagekeken doorkristiaan magnus , Karel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus