SAL7388, Act: R°298.2 (487 of 633)
Search Act
previous | next
Act R°298.2  
Act
Date: 1495-04-03

Transcription

2021-04-07 by Roger Morias
It(em) b(ar)tholome(us) clee(re)n in pr(esen)tia heeft gekint en(de) gelijt ope(n)bairlijck dat/
hem voirmaels bij b(er)telmeeuse coni(n)cx gelost en(de) afgequeten sijn twee/
rinsguld(en) erff(tocht) vand(er) zesse gelijk(er) rinsg(ulden) erff(tochten) d(aer)aff dande(r) vie(r)/
bij he(m) namails v(er)cocht zijn geweest den zwerten suste(re)n te/
loeven(e) de welke he(m) bij janne en(de) lijsbetten clee(re)n zijnen brued(er)/
en(de) zust(er) voirmaels bekint wae(re)n tot sijnd(er) deyling(en) op/
twee huysen en(de) hoven met hue(re)n toebehoirten gelegen ind(en)/
werft tegen ov(er) tvliegestreetken en(de) oic opt voirs(creven) huys met zij(n)d(er)/
toebehoirten inde voirgaen(de) guedinge begrepen Bekennen(de)/
de selve b(er)telmeeus mits dien vand(en) selve(n) twee afgequete(n)/
rinsg(ulden) erff(tochten) voirs(creven) volcomel(ijck) vold(aen) en(de) vernueght te zijne/
Promitten(tes) d(i)c(t)us b(ar)tholome(us) necnon katherina et g(er)trud(is)/
clee(re)n sorores filie eiusd(em) b(ar)tholomei p(ri)us ema(ncipa)[te] null(atenus) alloqui/
sed sat(isfacere) et war(andizare) erga quoscu(m)q(ue) d(i)c(t)aq(ue) bona et possesso(r)es/
eiusd(em) de et sup(er) eod(em) h(e)r(e)d(itari)[o] censu duoru(m) flor(enorum) renen(sium)/
ac o(m)ni et singul(o) arr(eragio) ad opus o(mn)i(u)m et sing(ulorum) quibus int(er)est/
aut int(er)esse pot(er)it penit[(us)] et o(mn)ino quitan(dum) et liberan(dum) prout/
cor(am) eisdem
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-24 by Xavier Delacourt